Kościoła Chrześcijańskiego “Łaska” w Krakowie

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, iż dzięki łasce i wierności naszego Pana Jezusa Chrystusa w Krakowie powstał Kościół Chrześcijański “Łaska”.

Jesteśmy zgromadzeniem osób wierzących w Jezusa Chrystusa, zbawionych jedynie dzięki cudownej łasce Bożej. Z tego powodu naszym pragnieniem jest oddawanie chwały Trójjedynemu Bogu we wszystkim, co robimy.

Kościół Chrześcijański “Łaska” jest kościołem niezależnym, lecz mającym relacje z kościołami w Stanach Zjednoczonych i Europie, które wiernie służą Bogu i głoszą Słowo Boże.

Opieramy swoje wyznanie wiary, nauczanie oraz praktyki jedynie na Biblii, która jest natchnionym Słowem Bożym. Kazania w naszym kościele są zakorzenione i ugruntowane całkowicie na tym Słowie.

Naszym celem jest, aby nasz Pan Jezus Chrystus był uwielbiony zawsze i wszędzie, a chrześcijanie mogli wzrastać w poznaniu jedynego i żywego Boga.

Zapraszamy serdecznie na nasze nabożeństwa, które odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej hotelu “Fortuna”, przy ulicy Czapskich 5.

Informacje o naszym kościele są dostępne na naszej stronie internetowej: www.kchlk.pl

Z Bożym błogosławieństwem

Członkowie Kościoła Chrześcijańskiego “Łaska” w Krakowie