Czy jesteś dumny? Bóg podtrzymuje cię moment za momentem

Kategoria: Fragment

W jakiej rzeczy jesteś kuszony, aby być z niej dumny? Czy wy kobiety, jesteście kuszone aby być dumne z waszej urody? Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że możecie ją stracić w sekundę. Czy jesteś dumny z tego jak jesteś mądry? Jedna mała rzecz i może to zniknąć, i już nie będziesz mógł ułożyć nawet jednego zdania.


Jak prawda o Bożej opatrzności powinna wpływać na nasze życie? Po pierwsze: Powinno to napełnić nas wszystkich wielką pokorą. Wielką pokorą. Wszystko co posiadamy. Wszystko to kim jesteśmy. Wszystko co osiągnęliśmy. Nawet fakt, że jesteś dzisiejszego wieczoru żywy, siedząc tu dzisiaj, wisi na bardzo cienkiej nici Bożej łaskawej opatrzności. Czy masz silne ciało? Miał je również Christopher Reeve, Superman, aż do chwili gdy spadł z konia i został sparaliżowany, i musiał korzystać z aparatury oddechowej do końca swojego życia. Czy masz dobry wzrok? Miała go również Fanny Crosby, do chwili gdy doktor zaaplikował jej niewłaściwą substancję do oczu gdy była małą dziewczynką, i spowodował że stała się niewidoma. Czy masz atletyczną budowę ciała? Miała ją również Joni Eareckson, aż do chwili gdy skoczyła na zbyt płytką wodę i złamała sobie kręgosłup. Mona i ja byliśmy na oddziale dla ludzi w śpiączce kilka lat temu, i był tam mężczyzna w wieku około 40 lat. Zapytaliśmy się: „Co mu się stało?” Cóż, żona i mąż jechali na swoich rowerach i zaplątali się w jakiś sposób i upadli. Nie jechali szybko. Byli jedynie na krótkiej przejażdżce. Mężczyzna upadając uderzył głową o chodnik i od tamtej pory był w śpiączce. Jeden mały wypadek. Masz finansowe powodzenie? Jest tak wielu ludzi w historii ludzkości którzy myśleli że je osiągnęli, a potem stracili wszystko w jednej chwili. I ty także możesz. Paweł powiedział w 1 Liście do Koryntian 4:7 „Co masz, czego nie otrzymałbyś?” I moglibyśmy do tego dodać: i jakiej rzeczy z tych, które otrzymałeś Bóg nie podtrzymuje moment za momentem, inaczej już byś ją stracił. Więc chcę się was zapytać umiłowani: W czym jesteście kuszeni aby być z tego dumni? Czy jesteście kuszone kobiety, abyście były dumne ze swojej urody? Czy zdajecie sobie sprawę, że możecie ją stracić w sekundę? Czy jesteś dumny z tego jak jesteś mądry? Jedna mała rzecz i możesz to stracić, i nie będziesz mógł nawet ułożyć jednego zdania. Umiłowani, jesteśmy utrzymywani na tej cienkiej nici opatrzności przez cały czas. Wszystko, wszystko co posiadasz, wszystko to kim jesteś, wszystko co osiągnąłeś, zostało osiągnięte przez łaskę, łaskę, łaskę przez cały ten proces. Również każda mała pojedyńcza rzecz która utrzymywała cię przy życiu, aż do dzisiejszego wieczoru. Jeśli nie jesteś chrześcijaninem, to nie odchodź stąd, bez zawołania do Boga. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to niech Bóg ma nad tobą miłosierdzie, jeśli masz dumę która w tobie wzbiera. Moment za momentem podtrzymywany przez niewymowną, cienką nić opatrzności.