Chrystus nie wyrzuci precz tego, który do Niego przyjdzie

Kategoria: Fragment

„Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie,” i ostatnia połowa wersetu, „a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz;” Jest to absolutnie pewne że Chrystus nie wyrzuci precz tego, który do Niego przyjdzie. Wyrażenie „wyrzuci” w tym wersecie jest często używane w sensie „odwrócenia się” A od tego, który do mnie przychodzi, nie odwrócę się; Nie odmówię mu. Nie odmówię żeby go zaakceptować. I z pewnością jest to prawda. Możecie to sobie wyobrazić? Ojciec chce dać dar Swojemu Synowi. A On mówi, „Nie chcę go.” Nie istnieje taka możliwość. Ale nie o tym mówi tu Jezus. Słowo przetłumaczone „wyrzucić precz” jest użyte w odniesieniu do kogoś kto już jest wewnątrz, i zostaje wypuszczony albo wypędzony. To same słowo zostało użyte w odniesieniu do demonów. Są one w kimś i zostają wyrzucone. Albo kiedy Jezus wyrzucił ludzi ze świątyni. To samo słowo. Wyrzucił ich ze świątyni. A w tym wersecie mówi: jeśli kiedykolwiek przyjdziesz do Mnie – jeśli mój Ojciec da mi ciebie w darze, to nigdy się ciebie nie pozbędę. Będę cię trzymał na wieczność. W żadnym przypadku nie rozstanę się z tobą. Nic nie może spowodować, żebym się z tobą rozłączył. Douglas McMillan – opowiadał historię. Opowiadał że miał Biblię, którą podarował mu ojciec. Jego ojciec umarł. A Biblia którą podarował mu ojciec leżała na półce. Była cała zużyta, rozpadała się. I przyszedł do niego przyjaciel i przeglądał jego książki. Powiedział, „Powinieneś wyrzucić tą Biblię. Za chwilę się rozpadnie.” Odpowiedział na to, „Nigdy jej nie wyrzucę. Mój ojciec mi ją dał.” O tym mówi tu Jezus. W żadnym wypadku – nic nie może spowodować abym pozbył się ich i odrzucił ich precz. Otrzymałem ich w darze od Ojca. Umiłowany, jeśli jesteś chrześcijaninem, Chrystus nigdy cię nie zostawi. A następnie Jezus wyjaśnia dlaczego. Werset 38, „Zstąpiłem bowiem…” Mówi On, „a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz; Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał.” Mówi On że powodem dla którego nigdy nikogo nie wyrzuci, z tych którzy byli Mu dani jest taki, że zstąpił z nieba aby wypełnić wolę Ojca. Zstąpiłem bowiem z nieba, aby wypełniać wolę tego, który mnie posłał. Jaka jest ta wola, Panie? Cóż, mamy to w następnym wersecie: „A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił,” Ani jednego. „…lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym.” Powiedział że zstąpił tutaj aby wypełnić wolę Ojca. Przyszedłem zbawić wszystkich, których dał Mi Ojciec i nie zawiodę w tym co przyszedłem uczynić. Ten fragment pochodzi z kazania: Wszyscy i nikt