Jonathan Edwards

(1703-1758)

1 Posty przez autora

Niedostrzegalna duchowa pycha

Niedostrzegalna duchowa pycha

Główną i najczęstszą przyczyną błędów które obfitują w naszych czasach jest duchowa pycha. Są to główne drzwi przez które szatan dostaje się do serc tych...