Naršyti

Sort: Date | Title Sort Descending

Tai Karas

14:22

Tai Karas

Tikras Krikščionis yra įtrauktas į karą prieš nuodėmę ir velnią iš visų jėgų.

Džiaugsmas iš Kristaus, ne tavo atlikimas

7:55

Džiaugsmas iš Kristaus, ne tavo atlikimas

Toks pavargęs nuo savo turimo Krikščioniško gyvenimo sumažinto iki, kaip aš pasirodau ir ką aš darau.

Kas yra Išgelbėjimas?

1:53

Kas yra Išgelbėjimas?

Per dvi minutes Paul Washer pasako kas yra atgaila ir kas yra išgelbėjimas... niekas nėra labiau svarbu, negu teisingai suprasti tai, tavo amžinybė priklauso nuo to.

Tu nepagerbi Dievo savo iðdidumu

Tu nepagerbi Dievo savo iðdidumu

Garantuoju jum tai, tu neišmoksi Kristau nuolankumo, Kristaus švelnumo, Kristaus kuklumo Pusiau besistengdamas su Biblijos skaitymu...

Mûsø diena atëjo

Mûsø diena atëjo

Mums reikia siekti, teikti auką iš paklusnių pagonių su dvasios galia.