Krisztus feltétel nélküli szeretete

Kategória: Részletek, Video

Paul Washer egy kivonatot olvas fel John Flavel puritán tanító tollából, „Az Atya alkuja” címmel. Rád néz és ezt mondja: „Atyám, annyira szeretem ezt az embert és annyira szánom őt.” Miután minden parancsolatot megszegtek, Ő még mindig azt mondja, hogy „Annyira szeretem és annyira szánom őket.” A büszke emberek azt mondják „nem kérem a szánalmadat.” De szükséged van a szánalmára. Szükséged van rá. Szánalmasak vagyunk. Azt mondja, hogy „Annyira szeretem és szánom őket, hogy nem akarom, hogy örökre elvesszenek, inkább én kezeskedem értük.” „Atyám, hozd ide az összes számládat, hadd lássam, mivel tartoznak Neked.”

Nos, van olyan, hogy egy fiatalember megházasodik és az esküvő után elkezd elbizonytalanodni az elkötelezettségével kapcsolatban. Azt mondja „nem gondoltam volna, hogy a házasság ilyen kemény dolog.” „Nem tudom, hogy képes vagyok-e erre.” Ugye előtte dicsekedett, hogy mennyire szereti azt a lányt. Fogalma sem volt az elkötelezettségről, amibe belement. De Krisztusnál más a helyzet. Itt azt mondja az Atyának: „Atyám, hozz ide mindent, amivel tartoznak Neked, hadd lássam.” Képzeld csak el: látja mindazt, amiért meg kellene fizetned. Nem vakon megy a keresztre, nem függ a kereszten és akkor mondja, hogy „Atyám, nem akarom ezt tenni, nem tudtam, hogy ilyen sokba kerül majd.” Az örökkévalóságtól fogva tudja, hogy mennyibe kerül majd neki és mégis megtette.

De figyeljetek csak: „Hozd ide az összes számládat, hadd lássam, mivel tartoznak Neked.” „Uram, hozd ide mind.” Hívők, most figyeljetek! Ha ettől nem leszel olyan boldog, hogy sírnál vagy örömödben kiáltanál, akkor nem érted azt, amit mondok. Azt mondja „hozd ide az összes számlát. Hozd ide mind, hogy ne legyen utólagos elszámolás a számukra.” Érted, hogy mit mond? Hozd ide az összes számlájukat, a születésüktől kezdve a halálukig, mindent, amivel tartoznak Neked, Atyám, hozd mind ide. Szeretném mind látni és azon a keresztfán szeretném mindet kifizetni, hogy soha többé ne kelljen a bűneikkel bánnod. Érted ezt, te hívő? Soha többé nem kell veled bánnia! Kész, vége! Minden bűnöd ki lett fizetve! A múltbeli bűneid, a jelenlegi bűneid és amiket majd a jövőben elkövetsz. Mind ki lett fizetve. És van, aki erre azt mondja, hogy „Hát, ha ezt elmondanád az embereknek, akkor csak még több bűnt követnének el.” Nem fognak, az igaz hívők nem fognak. A testi, gonosz és elveszett gyülekezeti tagok azok, akik ezt hallják és tovább bűnöznek. De a hívők azt mondják „Ha ilyen a szeretete és teljesen megszabadított, akkor az Övé vagyok! Nem akarok több bűnt elkövetni!” „Nem akarok több bűnt elkövetni! Látjátok, testvéreim, ez az, ami a szentséghez vezet, ez az, amiért az evangéliumot úgy is hívják, hogy „a kegyességnek a titka.” (1Tim 3:16) Érted ezt? Az a valami, ami kegyességet munkál ki a hívőben. Igen, vannak parancsolatok és vannak szabályok, de nem azoktól leszünk istenfélők. Attól leszünk istenfélők, hogy tudjuk, hogy Jézus meghalt, és hogy értem halt meg! És hogy amikor meghalt, minden bűnt kifizetett, múltbélit, jelent és jövőbenit. És Isten soha többé, soha nem fog az ítélőszékéhez hívni, hogy ítélkezzen felettem. Soha többé! Szabad vagyok, szabad vagyok, hála Istennek szabad vagyok! És erre mondod, hogy „de Paul testvér, azt írja az Ige, hogy lesz ítélet a hívők felett is.” (2Kor 5:10) Igen, de figyelj: annál az ítélőszéknél, amikor felnézel a bíró arcába… az Atyádat látod. A testvéred lesz az. Az, aki ítélkezik feletted, az lesz, aki meghalt érted. Hát nem érted? Szabad vagy. Szabad vagy! Nincs több bűntudat! Mindig jöjj Hozzá! Mindig fordulj vissza Hozzá! Mindig szaladj Hozzá! Szabad vagy! Végre átléptél az ajtón, amiről ezen a világon senki sem tud semmit, és ez a feltétel nélküli szeretet. Egyszerűen szeretve vagy és ez már soha nem változhat meg! És mindez Krisztus tökéletes tette által ott a keresztfán, te helyetted.

Krisztus annyira szeretett téged, annyira szerette a menyasszonyát, hogy Ő, aki mindenek uralkodója volt, az univerzumnak és azon túl is mindennek az örököse – szolgává vált. A menyasszonya iránti szeretetből. Az emberek iránti, a te irántad való szeretetből.