Ερευνάτε την Βίβλο σαν Κρυμμένους Θησαυρούς.

Ναι, αν επικαλεστείς τη φρόνηση, και υψώσεις τη φωνή σου στη σύνεση, (4) αν τη ζητήσεις σαν ασήμι, και την εξερευνήσεις σαν κρυμμένους θησαυρούς, (5) τότε, θα εννοήσεις τον φόβο του Κυρίου, και θα βρεις την επίγνωση του Θεού. – Παροιμίες 2:3-5