عشق بدون شرط – پائل واشر

پدر می گوید: پسرم, اینجا یک جمعیت از اشخاص بیچاره و بدبخت هست که کاملأ خود را نا امید کردند و حالا زیر حمله ی عدل من هستند. عدالت یا نیازمند رظایت آن هاست یا نیازمند رضایت خود در هلاک ابدی آن هاست.

Read More »