در میان تمام ادیان مسیحیت منحصر به فرد است

در میان تمام ادیان مسیحیت منحصر به فرد است

مسیحیت منحصر به فرد است به معنای این که کاملاً انحصاری است.خداوند تنها یک راه برای مورد قبول واقع شدن انسان فراهم کرده و او با هیچ رقیبی مدارا نخواهد کرد. عیسی گفت: «من راه هستم» و نگفت: «من یک راه هستم».

مسیحیت منحصر به فرد است به معنای این که برکاتش کاملاً رایگان است. هر دین دیگری یک نوع نجات از راه اعمال خوب یا شایستگی و یا سرسپردگی می آموزد. اما مسیحیت یاد می دهد که نجات از طریق لطف خداوند است. نجات یک هدیه است. (افسسیان باب 9 آیه 8 و 9 : بنابراین, در اثر بخشش رایگان و مهربانی و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست, بلکه هدیه خداست.) به طوری که شما جایزه ی خود را در اول مسابقه دریافت می کنید.

مسیحیت منحصر به فرد است به معنای این که یک نجات دهنده ارائه می کند. (متی باب 1 آیه 21 : او پسری خواهد زایید, و تو نام او را عیسی (یعنی نجات دهنده) خواهی نهاد, چون او قوم خود را از گناهانشان خواهد رهانید.) رهبران تمام دین های دیگر فقط معلم و الگو هستند و اینک مرده و در قبر هستند. مسیح جان خود را داد تا ایمان دار را از قرض گناهش نجات دهد. مسیح دوباره از مردگان برخاست و در قلب ایمان دار می زیستد تا او را از قدرت کناه نجات دهد. او ایمان دار را از آن خود و رستگار و دگرگون می کند. ( دوم قرنتیان باب 5 آیه 17 : کسی که از آن مسیح می گردد, تبدیل به شخص جدیدی می شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست, او زندگی کاملاً تازه ای را آغاز کرده است.)

مسیحیت منحصر به فرد است به معنای این که یک اقتصاد منصفانه است. (رومیان باب 3 آیه 26 : در زمان حاضر نیز خدا از همین راه گناهکاران را به حضور خود می پذیرد, زیرا عیسی مسیح گناهان ایشان را برداشته است. اما آیا این بی انصافی نیست که خدا گناهکاران را بی گناه شمارد؟ نه, زیرا خدا این کار را بر اساس ایمانشان به عیسی مسیح انجام می دهد, یعنی ایمان به کسی که با خون خود گناهانشان را پاک کرده است.) تمام ادیان دیگر آموزش می دهند که خطاهای ستایشگر به سادگی بخشیده و گناهانشان زیر قالی پنهان می شود. اما توسط مسیح, جریمه گناه ( که همان مرگ است) حقیقتاً پرداخته شده است. عیسی به جای ایمان دار مرده و عدل الهی اجرا شده است. همان عدل, آزادی مجرم را مطالبه می کند, آزادی ابدی.

مسیحیت منحصر به فرد است به معنای این که مسیحیان خدایی دارند که محبت می کند در جایی که ستایشگران ادیان دیگر در ترس زندگی می کنند. خداوند ما «به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است» تا عدالت خود را اجرا کند, خشم خود را تسکین دهد و با دشمنان زننده خود آشتی کند. گناهکار تبدیل به یک فرزند عزیز می شود.

مسیحیت منحصر به فرد است به معنای این که بدترین خبر را برای انسان دارد, عذاب ابدی برای کسانی که توبه نمی کنند (متی باب 25 آیه 46 : و این اشخاص به کیفر ابدی می رسند, ولی نیکوکاران به زندگی جاوید خواهند پیوست) اما همین طور هم بهترین خبر را برای انسان دارد, زندگی جاوید و برکت برای کسانی که توبه می کنند. چیزی که کتاب مقدس درباره ی زندگی پس از این می گوید ( شکوه, عزت, آرامش و مزیت بهشت) قابل تصور نیست.

ولیکن انسان باید هر چه دارد را ترک کند تا همه چیز را در مسیح بیابد. غرور با تمام انواعش (خواست خود, تمجید خود, حفظ خود و غیره) باید تسلیم به یک زندگی مطیع به پادشاه, عیسی شود. (لقا باب 9 آیه 23 : سپس به همه فرمود: «هر که می خواهد مرا پیروی کند, باید از خواسته ها و آسایش خود چشم بپوشد و هر روز, زحمات و سختی ها را هم چون صلیب بر دوش بکشد و به دنبال من بیاید.») نادان نباشید و همه ی این ها را از دست ندهید!

مقاله از باب جنینگز

[Download PDF]