تثلیث – باید به آن ایمان بیاورید

تثلیث - باید به آن ایمان بیاورید

مقدمه

کتاب مقدس آموزش می دهد که خداوند یک خدا در سه شخص مجزا است. خدای پدر, خدای پسر و خدای روح القدس. این تعلیم معمولاً به اسم تثلیث شناخته شده است که به معنی خدا در “وحدت سه گانه” یا “سه در یک” است. حالا بگذارید من این حقیقت را روشن کنم که مسیحیان به سه خدا ایمان ندارند و کتاب مقدس نیز تعلیم نمی دهد که خدا شخصی است که در سه شکل یا نوع مختلف ظاهر می شود و این اشتباه در بعضی موارد به اسم “مودالیسم” یا “یگانگی پنتیکاستالی” شناخته شده است. با این که درک مبحث یک خدا در سه شخص برای ما مشکل است, این چیزی است که کتاب مقدس به طور واضح یاد می دهد.

یک خدا, سه شخص

اولاً, کتاب مقدس آموزش می دهد که یک خدا وجود دارد.

ای بنی اسرائیل گوش کنید: تنها خدایی که وجود دارد, خداوند ماست. (تثنیه باب 6 آیه 4)

زیرا من خدا هستم و خدای دیگری نیست. (اشعیا باب 45 آیه 22)

کتاب مقدس به طور صریح توضیح می دهد که سه خدا وجود ندارد بلکه فقط یک خدای حقیقی. اما کتاب مقدس همچنین یاد می دهد که تعدد شخصیت در یک خدا وجود دارد.

خدای پدر … است.

خدا – فیلیپیان باب 1 آیه 2 (از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عیسی مسیح, طالب فیض و آرامش برای شما هستم)

خالق – پیدایش باب 1 آیه 1 (در آغاز, هنگامی که خدا آسمان ها و زمین را آفرید)

ابدی – مزامیر باب 90 آیه 2 (قبل از آن که دنیا را بیافرینی و کوه ها را بوجود آوری, تو بوده ای. تو را ابتدا و انتهایی نیست)

خدای پسر … است.

خدا – یوحنا باب 1 آیه 1 (در ازل پیش از این که چیزی پدید آید, «کلمه» وجود داشت و نزد خدا بود و «کلمه» خود خدا بود)

رومیان باب 9 آیه 5 (مسیح نیز که اکنون بر همه چیز حاکم است, از لحاظ طبیعت بشری خود, مانند شما یهودی بود)

کولسیان باب 2 آیه 9 (در مسیح طبیعت و ذات الهی, به طور کامل, در یک بدن انسانی ظاهر شده است)

تیطوس باب 2 آیه 13 (اگر چنین زندگی کنیم, می توانیم با امید و اشتیاق, منتظر روز مبارکی باشیم که در آن, خدای بزرگ و نجات دهنده مان عیسی مسیح با شکوه و جلال ظاهر خواهد شد)

عبرانیان باب 1 آیه 5-13 ( زیرا خدا خطاب به عیسی فرمود: «تو پسر من هستی: امروز این نام را با تمام افتخاراتش به تو می بخشم.» اما درباره ی هیچ یک از فرشتگان چنین نگفت. در جای دیگری از کتاب آسمانی, خدا فرمود: «من پدراو هستم, و او پسر من است.» همچنین در جای دیگر, هنگامی که فرزند ارشد او به جهان می آمد, فرمود: «همه ی فرشتگان خدا او را پرستش نمایند!» خدا درباره ی فرشتگان می فرماید: «همچون باد, به سرعت پیغام می برند, و چون شعله های آتش, با شور و حرارت خدمت می کنند.» اما درباره ی فرزندش می گوید: «ای خدا, سلطنت تو تا ابد برقرار است. اساس حکومت تو, بر عدل و راستی است. راستی را دوست می داری, و از ناراستی تنفر داری. بنابر این, خدا, یعنی خدای تو, بیش از هر کس دیگر تو را از شادی لبریز کرده است.» خدا همچنین او را «خداوند» نامیده است. از این جهت در کتاب آسمانی آمده است: «خداوندا, تو در ابتدا زمین را آفریدی و آسمان ها ساخته ی دست های توست. آن ها نیست و نابود خواهند شد, اما تو تا ابد باقی هستی. آن ها همچون لباس کهنه, پوسیده و مندرس خواهند شد. روزی آن ها را در هم خواهی پیچید و تغییر خواهی داد. اما تو هرگز تغییر نخواهی یافت و سال های عمر تو پایان نخواهد پذیرفت.» خدا به فرزندش فرمود: «در کنار من بنشین تا دشمنانت را زیر پاهایت بیفکنم.» اما خطاب به هیچ فرشته ای چنین نگفت. زیرا فرشته ها فقط روح هایی خدمت گذار هستند و برای کمک و مراقبت از کسانی فرستاده می شوند که مایلند نجات الهی را دریافت نمایند.)

خالق – کولسیان باب 1 آیه 16 (در واقع, تمام هستی به وسیله ی عیسی مسیح به وجود آمد, یعنی هر آن چه در آسمان و زمین است, دیدنی و نادیدنی, عالم روحانی با فرمانروایان و تاج و تخت ایشان, فرماندهان و بزرگانشان, همه به وسیله ی مسیح و برای جلال او آفریده شدند.)

ابدی – یوحنا باب 8 آیه 58 (عیسی به ایشان فرمود: «این حقیقت محض است که قبل از این که حتی ابراهیم به این جهان بیاید, من هستم.») , (خروج باب 3 آیه 14 (خدا فرمود: «هستم آنکه هستم! به ایشان بگو “هستم” مرا نزد شما فرستاده است.))

خدای روح القدس … است.

خدا – اعمال رسولان باب 5 آیه 3-4 (پطرس گفت: «حنایا, شیطان قلب تو را از طمع پر کرده است. وقتی گفتی این تمام قیمت زمین است, در واقع به روح القدس دروغ گفتی. زمین مال خودت بود که بفروشی یه نفروشی. بعد از فروش هم دست خودت بود که چقدر بدهی یا ندهی. چرا این کار را کردی؟ تو به ما دروغ نگفتی, بلکه به خدا دروغ گفتی.»

خالق – ایوب باب 33 آیه 4 ( زیرا روح خدا مرا آفریده است و نفس قادر مطلق به من زندگی بخشیده است.)

ایوب باب 26 آیه 13 (روح او آسمان ها را زینت می دهد و دست او مارتیزرو را هلاک می کند.)

ابدی – عبرانیان باب 9 آیه 14 (زیرا مسیح نیز که کامل و بدون گناه بود, به کمک روح پاک و ابدی خدا, خود را با کمال میل به خدا تقدیم کرد تا در راه کناهان ما فدا شود.)

این آموزش که هر سه شخص تثلیث خداوند, در واقع یکی هستند, در کل کتاب مقدس نمایان است.

(در ازل, پیش از این که چیزی پدید آید, «کلمه» وجود داشت و نزد خدا بود و «کلمه» خود خدا بود. او از ازل با خدا بود. (یوحنا باب 1 آیه 1-2))

اینجا به ما گفته شده که عیسی مسیح (کلمه ی خدا) در ازل “با خدا” بود. اگر من بگویم: «من با همسرم هستم», شما گمان نمی کنید که من می گویم: «من همسرم هستم». همین طور در یوحنا باب 1 آیه 1 ما به طور واضح می بینیم که پدر و پسر مجزا هستند. اما یوحنا همچنین به ما می گوید که کلمه, “خدا بود”, پس روشن است که او همان خدا است ولی در عین حال یک شخص متفاوت و مجزا است.

قطعه ای دیگر از کتاب مقدس که همین حقیقت را به ما نشان می دهد زکریا باب 12 آیه 10 است.

(من روح ترحم و ترضع را بر تمام ساکنان اورشلیم و بر خانه ی داوود خواهم ریخت, و آن ها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست و برای او عزاداری خواهند نمود چنان که گویی برای تنها فرزند خود عزا گرفته اند, و آنچنان ماتم خواهند گرفت که گویی پسر ارشدشان مرده است.)

زکریا در اینجا از زمانی صحبت می کند که خداوند روح خود را جاری می کند و این نشان می دهد که روح خدا یک وجود مجزا است. گروهی از فرقه ها می گویند که روح القدس یک شخص نیست بلکه “نیروی فعال خدا” است. ولی ما از آیه های دیگر می بینیم که خدای روح القدس تمامی جنبه های یک شخص را در بر می گیرد.روح عشق می ورزد (رومیان باب 15 آیه 30), او کسی است که شما با آن می توانید دوستی کنید (دوم قرنتیان باب 13 آیه 14), او سخن می گوید (اعمال رسولان باب 8 آیه 29), امکان این که به آن دروغ گفته شود وجود دارد (اعمال رسولان باب 5 آیه 3), او می تواند اذیت شود (افسسیان باب 4 آیه 30). واضح است که این مزایای یک نیروی غیر شخصی نمی تواند باشد بلکه از یک شخص است.

توجه داشته باشید که در زکریا باب 12 آیه ی 10 خدا می گوید: « آن ها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست». خداوند می گوید آن شخص که روی صلیب به آن نیزه می زنند خودش است و در قسمت بعدی آیه درباره ی شخصی که روی صلیب است صحبت می کند گویی که آن شخص یک شخص متفاوت است. «و برای او عزاداری خواهند نمود». در اینجا مثل یوحنا باب 1 آیه ی 1 می بینیم که بین اشخاص در اتحاد خداوندی فرقی وجود دارد.

اشتباه مودالیسم

مودالیسم یک اشتباه عام و تعلیم غلط در مورد خداوند است که اسم دیگر آن یگانگی پنتیکاستالی است. مودالیسم یک ارتداد است که یاد می دهد خدا یک شخص است و سه “ماسک” متفاوت می زند. به عبارتی دیگر خداوند تنها یک شخص است که خود را به سه حالت یا نقش مختلف ظاهر می سازد.

کسانی که پایبند این تعلیمات غلط هستند, باور دارند که در عهد قدیم, خداوند خود را به عنوان پدر و بعد در خدمات عیسی خود را به عنوان پسر و بعد از عروج عیسی, خود را به عنوان روح القدس ظاهر می کند. این انکار بر تثلیث است زیرا با تعلیم واضح کتاب مقدس که می گوید خداوند یک خدا در سه شخص است, تناقض دارد ودر مقابل ادعا می کند که خدا تنها یک شخص در سه نقش مختلف است. اما کتاب مقدس به طور واضح این را می آموزد که خدای پدر, پسر و روح القدس به سادگی, سه حالت مختلف نیستند. آن ها سه ماسک که یک شخص روی صورت خود می گذارد نیستند بلکه به وضوح سه شخص مجزا در یک اتحاد خداوندی هستند.

یک آیه ی مفید از متی باب 26 آیه 39

(سپس (عیسی) کمی دورتر رفت و بر زمین افتاد و چنین دعا کرد: «پدر من, اگر ممکن است, این جام را از مقابل من بردار, اما نه به خواهش من بلکه به خواست تو.»)

برای این که با این نظریه که پدر, پسر و روح القدس همه یک شخص هستند, هم عقیده باشید, نه فقط باید ادعا کنید که عیسی در این جا با خود سخن می گفته بلکه باید قسمت آخر آیه را کاملاً انکار کنید که عیسی می گوید: «نه به خواهش من بلکه به خواست تو». این عبارت به طور واضح یاد می دهد که پدر و پسر دو خواسته ی مجزا دارند. آن ها یک خدا هستند همان طور که عیسی می گوید: «من و پدر یکی هستیم» (یوحنا باب 10 آیه 30). اما آنها دو شخص مجزا در یک اتحاد خدایی, هر کدام با خواسته ی جدا هستند.

یک آیه ای دیگر که مودالیسم را رد می کند از متی باب 3 آیه 16-17 است که غسل تعمید عیسی را در بر می گیرد.

(پس از تعمید, در همان لحظه که عیسی از آب بیرون می آمد, آسمان باز شد و یحیی روح خدا را دید که به شکل کبوتری پایین آمد و بر عیسی قرار گرفت. آنگاه ندایی در آسمان در رسید که «این فرزند عزیز من است که از او خشنودم»)

در این قسمت ما می توانیم هر سه عضو خداوند را ببینیم که هر کدام به عنوان یک شخص مجزا در عمل هستند.مضحک خواهد بود اگر بگوییم که عیسی به جای خداوند تکلم می کند و صدای خود را از آسمان به گوش می رساند.

آیه ای که دقیقاً بعد از تعمید عیسی می آید نیز آموزنده است.

(آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان برد تا در آن جا شیطان او را وسوسه و آزمایش کند.)

آیا قرار است ما, همان طور که مودالیست ها یاد می دهند, باور کنیم که عیسی خودش او را به بیابان برد؟ یا این که روح القدس یک شخص دیگر در خداوند است که او را به بیابان برد؟

پس ما در آیه های ذکر شده در بالا (و خیلی آیه های دیگر) مشاهده می کنیم که مودالیسم, یا الهیات یگانگی, مستقیماً مخالف آموزش کتاب مقدس است. این انکار بر خداوند سه گانه, نه فقط نتیجه ی پرستش خدای دیگر به جز خدای کتاب مقدس را در بر دارد (یعنی بت پرستی), بلکه منجر به درخواست نجات از طریق اعمال می شود. در بین گروه های مختلف این اعمال اظافه شده به رستگاری زیاد هستند اما یک سری از آن ها عبارت اند از… غسل تعمید حتماً باید با فرو بردن کامل بدن در آب صورت گیرد, غسل تعمید به حساب نمی آید مگر آن که فقط در نام خداوند عیسی انجام گیرد, سخن گفتن به زبان ها تنها مدرک قاطع رستگاری است.

در جواب, باید توجه داشته باشیم که با این که غسل تعمید مهم است و نشانه ی مطیع بودن برای یک ایمان دار است, ولی عمل مورد نیاز برای به بهشت رفتن نیست. آن دزد روی صلیب هیچ وقت غسل تعمید نگرفته بود.دوماً این ادعا که غسل تعمید تنها وقتی درست است که فقط در نام عیسی انجام گیرد با تعلیم خود عیسی تناقض دارد که در متی باب 28 آیه ی 19 به شاگردانش دستور می دهد که ایمان داران را «در نام پدر, پسر و روح القدس» غسل دهند. در آخر ادعایی که سخن گفتن به زبان ها تنها مدرک قاطع رستگاری است با یوحنا باب 3 آیه 16 تناقض دارد.

(زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است, تا هر که به او ایمان آورد, هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد.)

نه “هر که به زبان ها سخن گوید” بلکه “هر که ایمان آورد” اطمینان رستگاری خواهد داشت. علاوه بر این, در اول یوحنا باب 5 آیه ی 13, یوحنا به ما می گوید که این نامه نوشته شده تا کسانی که ابراز می کنند به عیسی مسیح ایمان دارند بدانند که ایمانشان حقیقی است و در نتیجه طبق کتاب مقدس اطمینان داشته باشند که از حیات جاوید برخوردار خواهند شد.هر چند در نامه ی اول یوحنا هیچ اشاره ای به سخن گفتن به زبان ها نشده است و این اثبات می کند که از دیدگاه گتاب مقدس, سخن گفتن به زبان ها نشانه رستگاری نیست.

در نتیجه

انکار کردن تثلیث مساوی با نپرستیدن خدایی که در کتاب مقدس خود را آشکار کرده است. اگر چه درک مفهوم این که خداوند کتاب مقدس یک خدا در سه شخص مجزا است, برای ما مشکل باشد, با اینحال این چیزی است که کتاب مقدس به طور واضح آموزش می دهد. ایمان به این خدا مساوی با یافتن حیات جاوید است (یوحنا باب 17 آیه 3) و رد کردن او مساوی با مرده باقی ماندن در گناه. (یوحنا باب 8 آیه 24)

مقاله توسط کوین ویلیامز و گارت هولتاس