Tro på at Gud vil frelse mange!

Category: Hele Prædikener, Video

Når du beder for mennesker eller deler evangeliet, eller beder for andre som gør det, forventer du så at Gud frelser? I denne prædiken, ser vi hvorfor vi skal stoppe med at have lave forventninger til Gud. Guds løfte til Abraham, om at frelse en menneskemængde uden tal, relaterer til den nye pagts evangelisation og missionsarbejde.


Kevin Williams | http://gfmanchester.com/