Ingen anklager imod de troende.

Category: Hele Prædikener, Video

Alle mennesker i verden er i en af to positioner i forhold til Gud, retfærdiggjort eller fordømt – og alle de som stoler på deres egen godhed er fordømt. Det er umuligt for en sand kristen nogensinde at skulle blive bragt tilbage under fordømmelse igen. Hvor mange har ikke et forkert mig-centreret billede af helliggørelse. En kristen bør se sig som en af Guds udvalgte folk. Retfærdiggørelse er meget mere end at blive tilgivet sin synd.