Gud befaler dig at vende dig bort fra dig selv til Kristus

Category: Uddrag, Video

O min sjæl, hver eneste lille del af vores synd er naglet til korset. Jesus siger at det er hvad han har gjort. Nu siger han til dig, “den, der kommer til mig, vil jeg aldrig kaste bort.” Du er befalet at komme. Jesus siger “Og I ville ikke komme til mig, for at I kunne have Liv.”