Der bør ikke være racisme i kirken

Category: Svar/Spørgsmål, Video

Der er kun én menneskerace, men mange forskellige folkeslag og kulturer, som alle er repræsenteret i tilbedelsen foran Guds trone. Det er unaturligt at opdele mennesker i kirker hvor de ligner hinanden. I kirken er mangfoldighed og forskellighed naturligt.


http://www.rodkarsbrofrikirke.dk