Хартиените мисионери

„Понеже какво се ползва човек, като спечели целия свят, а изгуби душата си?“ (Марк 8:36).

„Исус му каза: Аз съм Пътят и Истината, и Животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен“ (Йоан 14:6).

Тези и много други подобни истини от Библията се стремим да оповестим на погиналия свят около нас. Ние свидетелстваме за тези животворни истини на хората чрез нашите думи и дела. Човешките слова са слаби и променливи, но Божието Слово е мощно и трае до века.

Как може по най-добър начин да изявим истините на славното Благовестие на тези около нас, особено ако контактът ни с тях е много кратък? Богоотреденият начин за прогласяване на истината е проповядването й (1 Коринтяни 1:21). Проповядването обикновенно е пред събрание от хора, под формата на библейски урок, или в разговор с някого. Благовестителските брошури могат да ни помогнат да споделим думите на вечния живот с онези, които погиват около нас. По-голямата част от погиналия свят, който се опитваме да достигнем, няма да припари до църква, за да чуе истините, разгласени от амвона. Затова ние трябва да идем при тях със скъпоценното семе на Благовестието!

Благовестителските брушури, които понякога наричаме „хартиени мисионери“ или „мълчаливи проповедници“, могат да бъдат много полезни за започване на разговор за Бога и вечността и за посяването на семето на Благовестието. Има милиони души, които са били достигнати с Евангелието чрез този метод. Аз лично съм намирала такава брошура на пода в метростанция в един от големите градове на източният бряг (в САЩ). Тази брошура беше едно от многото неща, които Бог употреби в живота ми, за да ме доведе при Себе Си.
Добрата благовестителска брошура съдържа части от Божието Слово и призив към читателя да се обърне към Бога. Целта на брошурата не е да забавлява хората, а да подбуди духовете им и да провокира мислите им. Брошурата не бива да дава грешна представа за това какво представлява истинското християнство.
В крайна сметка никой не е бил излъган да стане последовател на Господ Исус Христос. Новорождението не е да се подпишеш на гърба на някоя брошура или Библия. Целта на всяка една добра евангелска брошура е да покаже на читателя нуждата му от спасител и да го насочи към Христос, предупреждавайки го, че един ден ще застане пред Светия Бог.

Ако наистина се интересувахме за тези около нас, тогава бихме търсили начин да ги спечелим за Христа. Важно е да сме готови да споделим благата вест винаги когато общуваме с хора, било то лично с някого, или в компания. Понеже насаждаме семената на Евангелието, ние може и да не видим моментални резултати, но може да сме сигурни, че Бог работи в тях дори когато не виждаме какво точно прави в живота им. Благовестителските брошури са идеални за достигане до студентите в университетите, хората, чакащи по автобусните спирки, вървящите по улицата, в магазина, киното, будката за вестници, парка, плажа и т.н. Някои може да прочетат брошурата, когато я получат, а други много по-късно.

Добре е да си припомним, че тези „хартиени мисионери“ или „мълчаливи проповедници“ могат да проповядват на хората дълго след като ние вече не можем. Дори и да бъде изхвърлена брошурата, някой друг може да я намери по- късно и да я прочете. Апостол Павел казва: „по всякакъв начин да спася неколцина“ (1 Коринтяни 9:22). Ако Павел имаше достъп до печатното слово като нас, можем да сме сигурни, че би се възползвал от него. Трябва да носим благовестителски брошури навсякъде, където ходим, и да си отворим очите към стотиците възможности пред нас да я дадем на някого или просто да я оставим някъде.
Призовани сме да отидем и да споделим благата вест за прощението на греховете и за вечния живот с тези около нас. Лесно е да се разпространяват благовестителски брошури; те са много ефективни в започването на разговори, които да доведат до пълното Евангелие. Трябва да се възползваме от брошурите често и постоянно… ако не за друго, то поне защото Бог може да ги употреби в човешки животи.
„Когато не можете да проповядвате или да имате личен разговор с някого, винаги трябва да имате брошура подръка… брошурите трябва да са ясни и да говорят по същество, иначе е по-добре без тях, ако са неясни. Добра евангелска брошура може да е семето на вечния живот. Затова не излизайте без брошурите си“ (Чарлс Спърджън).