Tim Conway

San Antonio, Texas

2 posts by author.

ኀጢአት ከባድ ነው

1:21

ኀጢአት ከባድ ነው

በጣም ክብደት አለው ሁሉም ኀጢአት ወንድ የሚሰራው፣ ሁሉም ኀጢአት ሴት የምትሰራው፣ ሁሉም ኀጢአት ልጅ የሚሰራው፤ ክብደቱ እየከበደ፣ እየከበደ፣ እየከበደ እና የኀጢአትአቸሙ ክብደቱ እየጨመረ ነው።

ህይወት እንፋሎት ነው፣ እንደርሱ ኑሩ

5:01

ህይወት እንፋሎት ነው፣ እንደርሱ ኑሩ

የያዕቆብ መልእክት 4፥14 ሕይወታችሁ ምንድር ነው? ጥቂት ጊዜ ታይቶ ኋላ እንደሚጠፋ እንፍዋለት ናችሁና።