2

Гудамжинд номлож байгаа нь

Гудамжинд номлож байгаа нь

0 Views0 Comments

Паул Вошир Лима хүмүүст өөрийнхөө гэрчлэлийг хуваалцсан нь

Цочирдом мэдээ

Цочирдом мэдээ

0 Views0 Comments

Нэгэн цагт энэ сургаал 5000 залуучуудын алга ташилт, сайшаан дэмжсэн уухайлтаар дүүрэн байсанаа номлогч үнэнээр тайлбарлаж,