Детайли

от на 2013-07-25 / Категория: Video, Извадки (E) /

Грехът е много тежък и всеки грях, който един мъж извърши, всеки грях, който една жена извърши, всеки грях, който едно дете извърши; Натежава и става по – тежък и по – тежък и по- тежък и мярката на техния грях расте.Грехът е много тежък и всеки грях, който един мъж извърши, всеки грях, който една жена извърши, всеки грях, който едно дете извърши; Натежава и става по – тежък и по – тежък и по- тежък и мярката на техния грях расте.

Сродни Съобщения