Posts by author

Това е война

Това е война

131 Views0 Comments

Религия, която праща в ада

Религия, която праща в ада

202 Views0 Comments

Поучение на Мисионерска конференция

Живей за Вечността

Живей за Вечността

193 Views0 Comments

Никой никога не е бил способен да понесе проповядването на Евангелието. Те или ще се обърнат против него със свирепостта на животно, или ще бъдат променени.

Радикален Християнин

Радикален Християнин

217 Views0 Comments

Пол Уошър кани младежите да предадат живота си изцяло на Христос и да живеят радикално за Него

Божият гняв

Божият гняв

156 Views0 Comments

Божият гняв идва срещу тези, които са във вражда с Него. Божият гняв бе също излят върху Неговия Син, за да няма вече вражда между Него и тези, които вярват в Христос

Моята надежда НЕ е в мен, но в Христос

Жадуваш ли истински за Бога

Жадуваш ли истински за Бога

262 Views0 Comments

Елате при Христос, Той е повече от способен да Спасява

Елате при Христос, Той е повече от способен да Спасява

195 Views0 Comments

Не ме интересува в какво си се превърнал и не ме интересува какво си сторил. Моля те ела си у дома

10-те обвинения

10-те обвинения

165 Views0 Comments

Внимавай на себе си и на поучението си, постоянствувай в това; защото, като правиш това, ще спасиш и себе си и слушателите си. - 1 Тимотей 4:16